BESTUURSSAMENSTELLING EN NAMEN BESTUURDERS

Naam: Spaans, Maria Adriana

Geboortedatum en -plaats: 06-05-1952, Oosterhout

Titel: Secretaris/penningmeester, wnd. voorzitter

Bevoegdheid: Alleen/zelfstandig bevoegd

 

Naam: Chau, Sjoerd Schwibettus

Geboortedatum en -plaats: 08-02-1952, Leeuwarden

Titel: Voorzitter

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

KvK uitreksel

 

HET BELONINGSBELEID

Stichting Terremoto bestaat geheel uit vrijwilligers.

Er is geen sprake van verloning.