Jaarplanning 2014 Stichting Terremoto:

De Jaarplanning wordt zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.