Jaarverslag Stichting Terremoto:

Het jaarverslag wordt spoedig online gezet.